Bil Institusi/Agensi/Kementerian Dana Talian penting (Hotline)
1. Bank Negara Malaysia Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (Walk-In Customer Services Centre)

Tingkat Bawah, Blok D, Jalan Dato’ Onn

50480 Kuala Lumpur

Kemudahan Bantuan untuk PKS Kemudahan Modenisasi untuk PKS Tabung Industri Kecil dan Sederhana 2 Tabung Usahawan Baru 2 1-300-88-5645
2. Maybank Ventures Sdn Bhd Tingkat 41,

Manara Maybank, 100, Jalan Tun Perak 50050 Kuala Lumpur

 Dana Modal Teroka bagi Sektor Teknologi “Maybank Venture Capital Company Sdn Bhd”

Dana Modal Teroka bagi Sektor Pertanian “Mayban Agro Fund Sdn Bhd”

(03)20322188
3. Commerce Ventures CAV Private Equity Management Sdn Bhd

No. 6, Commerce House,

22-24, Jalan Sri Semantah Satu, Damansara Heights

50490 Kuala Lumpur

 Dana Modal Teroka bagi Sektor Teknologi “Commerce Technology Venture Sdn Bhd”

Dana Modal Teroka bagi Sektor Pertanian “Commerce Agro Fund Sdn Bhd”

(03) 2732 5577
4. ERF Sendirian Berhad Tingkat 7 & 8,

Dataran Kewangan Darul Takaful, No. 4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur

 Tabung Projek Usahawan Baru (03) 20781378
5. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) No. 2 & 4, Plaza Damansara,

Medan Setia 2, Bukit Damansara,

50490 Kuala Lumpur

 Skim Pembiayaan Ikhtiar (03) 20951882

(03) 20953253

6. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)

Tingkat 3, Bangunan Bank Rakyat, Jalan Tangsi,

50732 Kuala Lumpur

Skim Pembiyaan Ekonomi Desa Skim Belia Niaga (03) 2612 9693

(03) 2612 9683

(03) 2612 9712

7. Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)

Menara Patriot, Leboh Pasar Besar, Peti Surat 10815,

50726 Kuala Lumpur

 Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera

Pinjaman Mudah Tanam Semula Kelapa Sawit Skim Kredit Pengeluaran Makanan

Skim Usahawan Tani Siswazah Dana Khas Sektor Perikanan Skim Pembiayaan Bot Perikanan Industri Kecil & Sederhana

Skim Belia Tani

Skim Modal Usahawan Tani

Skim Pembangunan Pertanian Bukan-Makanan Skim Pinjaman Kredit Padi

Tabung untuk Makanan

(03) 2614 2653

(03) 2614 2766

 

Bil Institusi/Agensi/Kementerian Dana Talian penting (Hotline)
8. Bank Pembangunan Malaysia Berhad (Bank Pembangunan) Menara Bank Pembangunan, 1016, Jalan Sultan Ismail, Peti Surat 10788,

50724 Kuala Lumpur

Tabung Perkapalan Baru

Tabung Insfrastruktur Pelancongan

(03) 2611 3955

(03) 2611 3384

9. Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank)

Tingkat 8, UBN Tower, Peti Surat 13028,

No 10, Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur

 Kemudahan Pembiayaan Semula Kredit Eksport

Kemudahan Pembiayaan Projek Seberang Laut

Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut

Kemudahan Pembiayaan Dapur Malaysia

(03) 2732 9944

 

(03) 2034 6522

 

(03) 2034 6573

 

(03) 2034 6513

10. Majlis Amanah Rakyat (MARA) Ibu Pejabat MARA,

Jalan Raja Laut, 50609 Kuala Lumpur

 Skim Pembiayaan Perniagaan MARA (03) 26915870

(03) 2690 3715

(03) 2690 3970

11. Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)  Geran Pembangunan Pasaran (03) 6207 7593

(03) 6207 7583

(03) 6207 7584

Geran Promosi Jenama (03) 6207 7533

(03) 6207 7535

 Dana Eksport Perkhidmatan (03) 6207 7123
12. Malaysian Venture Capital Management Berhad (MAVCAP) Tingkat 11,

Menara Bank Pembangunan, 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

 Pembiayaan Modal Teroka

+  Malaysia Venture Capital Management Bhd

+  MAVCAP ICT Sdn Bhd

+  MAVCAP Technology Sdn Bhd

+  MAVCAP Biotech Sdn Bhd

+  Ethos Capital One Sdn Bhd

+  Expedient Ventures Sdn Bhd

+  MAVCAP Photonics

(03) 2050 3000

(03) 2050 3050

13. Multimedia Development Corporation (MDeC)

Ibu Pejabat MSC, 2360, Persiaran APEC,

63000 Cyberjaya, Selangor

 Pre Seed Funding untuk Pembangunan Industri IKS

Pembiayaan Strategik untuk ICT  Geran Multimedia Super Corridor untuk Penyelidikan dan Pembangunan

(03) 8315 8124

(03) 8315 3171

(03) 8315 3009

14. Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)

Tingkat 5,

Menara Bank Pembangunan, 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Dana ICT MDV

Dana Bioteknologi MDV

(03) 2617 2832

(03) 2617 2906

 

Bil Institusi/Agensi/Kementerian Dana Talian penting (Hotline)
15. Malaysia Industrial Development Finance Berhad (MIDF)

Tingkat 19, Menara MIDF, 82, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur

 Dana Khas Kerajaan Persekutuan Enterpris Kecil dan Sederhana di Terengganu

Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang

Projek Kecekapan Tenaga bagi Sektor Industri Skim Pinjaman Mudah Enterpris Kecil dan Sederhana

Skim Pinjaman Mudah Untuk Penerapan Aplikasi ICT

Skim Pinjaman Mudah bagi Automasi dan Modenisasi

Skim Pinjaman Mudah bagi Pembangunan Automatif

Skim Pinjaman Mudah bagi Penjenamaan Antarabangsa

(03) 2173 8634

(03) 2173 8632

16. Ministry of Science, Technology & Innovation (MOSTI)

Aras 1-7, Blok C4 & C5, Kompleks C,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya

Dana Sains Dana Tekno

Enterprise Innovation Fund Skim Penunjuk Cara Aplikasi

Tabung Pembangunan Industri Kandungan Geran Pengkormesilan – Dana Benih

Geran Pengkormesilan – Dana Penyelidikan & Pembangunan Lanjutan

Geran Pengkormesilan – Dana Pembangunan Perniagaan Antarabangsa

(03) 8885 8148

(03) 8885 8143

17. Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) Tingkat 8-9,

Menara Yayasan Tun Razak, Jalan Bukit Bintang,

55100 Kuala Lumpur

 Dana Pengkormesilan Penyelidikan dan Pembangunan

Dana Perolehan Teknologi

Dana Modal Teroka (Bukan-ICT)

(03) 2172 6105

(03) 2172 6106

(03) 2172 6036

18. Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

Tingkat 9B, Menara Dato’ Onn, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC),

45, Jalan Sultan Ismail, 50480 Kuala Lumpur

Skim Pembiayaan Francis PNS Program Francais Siswazah/Wanita Skim Pra-Francais PNS

Skim Francais Eksekutif PNS Skim Francais Belia PNS Skim Francais PNS

Skim Pelaburan Ekuiti PNS

Skim Pelaburan Ekuiti Francais PNS Skim Bantuan Pembangunan Francais

(03) 2698 7800

1-800-88-5300

19. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)

Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral,

Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral

50470 Kuala Lumpur

Skim PKS

Skim Pemborong PROSPER

(03) 2785 1577
Skim PROSPER Runcit Skim PROSPER Siswazah (03) 2785 1477

 

Bil Institusi/Agensi/Kementerian Dana Talian penting (Hotline)
20. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

Menara SME Bank, Jalan Sultan Ismail, Peti Surat 12352,

50774 Kuala Lumpur

Tabung Khas Pelancongan 2 Skim Tanmiah 1

Skim Tanmiah 2

Tabung Pembangunan ASEAN-Jepun Program Promosi Industri Kecil & Sederhana Tabung Usahawan Siswazah

Skim Pembiayaan Ekonomi Desa

Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaun India Dana Usahawan Negeri Terengganu Tabung JBIC-SMI

Skim Modal Asas (Batik dan Kraf) Skim Pinjaman Filem Cereka Program Usahawan Bioteknologi

Penggalakan Penyertaan Bumiputera dalam Sektor Perkhidmatan Strategik

Skim Pembiayaan Third Window Program Pembangunan Usahawan Kraf Program Vendor (SmartBiz)

Program untuk Kontraktor Selenggaraan Bangunan Kerajaan

Program Pembangunan Usahawan dalam Perkhidmatan “Outsourcing”

Program Halal Hub

Program Usahawan Agro-based

Tabung Pembangunan Pengangkutan Awam Skim Modal Asas

1-300-88-3131
21. Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)

Aras 20, West Wing, Menara MATRADE, Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta

50480 Kuala Lumpur

Geran Bersamaan Permulaan Perniagaan Geran Bersamaan Produk dan Peningkatan Proses

Geran Bersamaan Persijilan dan Sistem Pengurusan Kualiti

Geran untuk Pelaksanaan Piawaian Rosettanet Geran Bersamaan Pembangunan dan Promosi Produk Halal

Geran Bersamaan Peningkatan Pembungkusan Produk

Geran Bersamaan Meningkatkan Kemahiran Pemasaran PKS

Skim Bantuan Kewangan untuk EKS bagi Sektor Perkhidmatan

Program Peningkatan Kemahiran untuk EKS

1-300-88-1801
22. TEKUN Nasional (TEKUN) No. 2, Wisma Matmunap, Jalan 4/146, Metro Centre, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur  Skim Pembiayaan TEKUN (03) 9059 1420
23. Credit Guarantee Corporation Malaysia Bhd (CGC) Bangunan CGC,

97, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor

Skim Jaminan Laluan Terus

Skim Jaminan Terus Perbankan Islam

Skim Jaminan Laluan Terus – Perniagaan Baru Skim Jaminan Usahawan Kecil

Skim Jaminan Anjal

Skim Jaminan Pembiayaan Francais Skim Kredit Enhancer

Skim Kredit Enhancer Islam Skim Jaminan Bank Terus

(03) 7880 0088