Organisasi Zon Bebas Dunia (FZO Dunia) telah memilih untuk menubuhkan ibu pejabat Asia Pasifik mereka di Haikou, yang merupakan satu daripada projek pembangunan bagi zon perdagangan bebas (FTZ) perintis Hainan untuk kumpulan ketiga. Ibu pejabat Asia Pasifik bagi FZO Dunia akan ditempatkan di zon untuk ibu pejabat di Kawasan Baharu Jiangdong, Haikou.

Berdaftar di Geneva dan beribu pejabat di Dubai, FZO Dunia mempunyai impak global yang mendalam. FZO Dunia telah dilancarkan oleh 14 FTZ termasuk Zon Perdagangan Bebas Shanghai dan Zon Bebas Lapangan Terbang Dubai.

FZO Dunia termasuk ahli-ahli dari lebih 100 buah negara dan rantau, dan telah mewujudkan kerjasama jangka panjang dan stabil dengan banyak organisasi antarabangsa yang penting, termasuk Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO).

Ketua Pengarah bagi Pejabat China bagi FZO Dunia, Li Guanglian berkata, Organisasi Zon Bebas Dunia akan menetap di Haikou untuk menyokong dengan lebih baik pembangunan bagi FTZ China khususnya FTZ Hainan dan pelabuhan perdagangan bebas Hainan.

“Ia akan menyediakan perkhidmatan yang berkaitan untuk kerajaan, perusahaan dan pelabur, menyokong pembangunan bagi industri-industri yang berkaitan di China, mengukuhkan liberalisasi dan permudahan bagi pelaburan dua hala, menggalakkan globalisasi ekonomi, dan membangunkan Haikou menjadi pintu masuk untuk komunikasi dan kerjasama China dengan bahagian lain di dunia,” katanya. – BERNAMA

Haikou China.jpg