Hong Leong Bank Berhad melaksanakan perjanjian bersama Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC) bagi menyertai skim Jaminan Portfolio mereka bagi menawarkan pembiayaan berjumlah RM200 juta kepada PKS (Perusahaan Kecil dan Sederhana).

Domenic Fuda, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Hong Leong Bank Group berkata PKS ianya sebagai satu pengiktirafan kepada PKS yang membantu dalam ekonomi, pertumbuhan dan kemajuan negara.

Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Hong Leong Bank Group, Domenic Fuda berkata bank itu mengiktiraf peranan penting yang dimainkan oleh PKS dalam ekonomi, pertumbuhan dan kemajuan negara.

Melalui skim portfolio ini, Perusahaan Kecil dan Sederhana yang mempunyai kurang cagaran dapat mempunyai peluang bagi mendapatkan pembiayaan dalam memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka.

Selain itu, Domenic Fuda turut berkata PKS yang mendapat pembiayaan daripada mereka di bawah skim tersebut mempunyai akses kepada instrument pengurusan perniagaan iaitu Connect First yang baru sahaja dilancarkan.