Mengenai Kami

Niaga Times ialah penerbitan PR Partners Asia Sdn Bhd yang telah ditubuhkan sejak 2013 iaitu Portal Dwibahasa SME No. 1 Malaysia. Niaga Times ialah platform maklumat perniagaan dalam talian yang lengkap dengan maklumat perniagaan yang menyeluruh. Ia adalah tempat di mana anda boleh menglobalisasikan perniagaan anda dan memperluaskan rangkaian perniagaan anda.

Dalam Niaga Times, kami menyampaikan pandangan secara komprehensif dan analisis tentang syarikat-syarikat, Korporat, SME, Firma Antarabangsa, Industri dan juga organisasi yang bersama memacu ekonomi pasaran. Bersama-sama dengan Niaga Times, kami memberi jaminan kepada anda bahawa anda boleh mencari dan menyambung kepada orang yang tepat di tempat yang betul untuk perniagaan yang dilakukan.

Niaga Times adalah pilihan yang tepat untuk anda jika anda ingin cemerlang dalam perniagaan anda. Dalam Niaga Times, kami menawarkan penyenaraian semua jenis perniagaan hanya dengan satu klik untuk dipilih malahan juga ia mesra pengguna selain akan menyediakan maklumat keingininan anda dalam hanya beberapa saat.

Dalam memenuhi matlamat negara untuk menggalakkan pembangunan SME yang berdaya saing, berinovasi serta berdaya tahan melalui penyelarasan dan penyediaan khidmat sokongan perniagaan yang berkesan, Niaga Times juga bersama-sama berusaha untuk memperkasakan SME dengan proses yang berkesan, model perniagaan yang kukuh, akses kepada sumber kewangan, perkongsian pintar, strategi memasuki pasaran dan penyelesaian pertumbuhan yang mampan, melalui pelbagai platform dan program untuk pembangunan SME.

Kami bertekad untuk menawarkan pelanggan-pelanggan setia kami dengan satu tahap pendedahan tinggi dan baik kepada perniagaan mereka. Selain sistem startegi SEO professional kami, pelanggan kami akan dijamin satu kedudukan yang lebih tinggi bebanding dengan pesaing anda di dalam dunia internet yang kompetitif. Ini adalah sejajar dengan strategi utama untuk meningkatkan sumbangan SME kepada KPDNKK sepertimana yang terdapat dalam Program Transformasi Ekonomi yang di lancarkan pada September 2010.