Tinjauan: Ekonomi Asia tunjuk daya tahan dan pertumbuhan untuk tahun 2023

OLEH: ASIA HOUSE

Asia boleh menentang kelembapan ekonomi global pada 2023 melalui pecutan dalam transformasi digital, penyelarasan serantau yang lebih baik dan dasar kewangan yang seimbang, menurut penyelidikan baharu daripada badan pemikir yang berpangkalan di London, Asia House.

Tinjauan Tahunan Asia House 2023 mengkaji bagaimana ekonomi Asia boleh mengatasi kelembapan dan menyampaikan pertumbuhan yang teguh melalui peningkatan permintaan domestik untuk barangan dan perkhidmatan, menentang tekanan inflasi global yang tinggi, dasar monetari yang lebih ketat dan ketegangan geopolitik yang meningkat.

Antara perkara utama dalam cadangan Tinjauan Tahunan tersebut adalah berkaitan dengan mengutamakan inovasi – untuk merangsang penetapan harga karbon, menurunkan premium hijau untuk alternatif sifar karbon serta meningkatkan projek yang kekurangan dana dan berimpak tinggi dengan pembiayaan gabungan.

“Asia lebih terbukti berdaya tahan sekiranya aliran pelaburan dan kewangan ditujukan kepada inovasi digital dan hijau untuk menyokong pertumbuhan dan pelaburan yang lestari,” menurut Tinjauan Tahunan tersebut.

Walau bagaimanapun dan bagi mencerminkan pandangan global, Asia terdedah kepada risiko dan menghadapi kejutan yang pelbagai dan dalam pelbagai aspek, seperti turun naik harga tenaga, konflik geopolitik dan kos pinjaman yang lebih tinggi.

Asia House menilai lapan ekonomi utama di Asia di seluruh kondusif metrik untuk menangani cabaran-cabaran ini.

Dalam dua indeks yang diterbitkan semalam, kumpulan pemikir menganalisis prestasi China, India, Indonesia, Jepun, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam dalam bidang kritikal kewangan hijau dan kesediaan pendigitalan – iaitu bidang yang akan merungkai produktiviti masa depan dan membolehkan pertumbuhan yang lestari di seluruh benua.

Indeks Kesediaan Ekonomi Asia House mencadangkan bahawa mengutamakan kesediaan ekonomi untuk menangani perubahan dan pendigitalan iklim serta dasar-dasar yang menghubungkan kedua-duanya akan mampu mewujudkan pertumbuhan yang lebih tinggi.

CHINA akan menyaksikan peningkatan pertumbuhan – walaupun perlahan – setelah meninggalkan dasar sifar Covid. Ia juga menunjukkan peningkatan dalam skor kesediaan ekonomi untuk kewangan hijau.

INDIA akan menyaksikan pemulihan ekonomi yang berterusan dan berada di landasan yang betul untuk menjadi salah sebuah ekonomi yang paling pesat berkembang di dunia. Walau bagaimanapun, negara ini terdedah kepada ketidaktentuan kewangan dan ia mempunyai tahap kesediaan yang paling rendah untuk kewangan hijau dan digitalisasi.

JEPUN cenderung untuk menanggung kejutan kewangan yang pelbagai, termasuk yen yang lemah dan harga tenaga yang lebih tinggi – di mana kedua-duanya mengurangkan Indeks Kesediaan negara tersebut untuk kewangan hijau. Skor kesediaan digital Jepun dijangka meningkat pada tahun 2023.

VIETNAM cenderung untuk mencatatkan salah satu kadar pertumbuhan ekonomi yang paling kukuh pada tahun 2023, sebahagiannya disebabkan oleh sektor luaran yang rancak dan tetapan dasar domestiknya yang akan memangkinkan kemasukan pelaburan.

MALAYSIA sedang mencapai kemajuan yang ketara, disokong oleh kekuatan permintaan domestik dan pendigitalan.

Kesediaan ekonomi THAILAND untuk kewangan hijau mencatatkan peningkatan terbesar menurut Asia House.

INDONESIA dijangka menunjukkan daya tahan ekonomi pada tahun 2023. Ia telah mencapai keseimbangan yang tepat dalam dasar kewangan dari segi pertumbuhan yang menggalakkan sambil menangani inflasi.

FILIPINA berkemungkinan untuk berkembang, yang memberi peluang kepada pembuat dasar negara tersebut untuk meningkatkan ekosistem domestik ke arah kewangan hijau dan pendigitalan.

-PR NEWSWIRE

gambar-hiasan-kredit-iStock.jpg

MENINGGALKAN SUATU JAWAPAN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.