27.2 C
Kuala Lumpur
Monday, May 17, 2021

Polisi Pemenuhan

Iklan / advertorial akan diterbitkan mengikut tarikh yang diminta semasa pembelian tertakluk kepada kelulusan kandungan oleh NiagaTimes. Jika tidak, iklan / advertorial akan diterbitkan secepat mungkin mengikut budi bicara NiagaTimes.

 


​​

Polisi Bayaran Balik/Pemulangan

 

P​emulangan bayaran tidak dibenarkan sama sekali. Walau bagaimanapun, apa-apa bayaran secara tidak tepat akan dipulangkan oleh NiagaTimes. Pemulangan bayaran bagi hal yang tersebut akan mengambil masa selama 1​-2 minggu bergantung kepada pemberitahuan dan bukti yang sah daripada pihak yang terlibat. 

Bayaran balik p​embayaran adalah m​engikut budi bicara NiagaTimes.​